Аэрогород

Дата создания: 1926/1928
Техника: Бумага, тушь, карандаш